Slepé lásky

Slepé lásky zdarma online

Film o láskach, ktoré treba vidieť Film o láske medzi nevidomými ľuďmi. Lásky sú jemné, lásky sú smiešne, lásky sú aj slepé... Nájsť si pravé miesto a šťastie vo svete je neraz ťažké pre ľudí vidiacich. O čo citlivejšia je táto cesta pre nevidomých. Ich pohľad je v mnohých veciach základný a čistý. A často veľmi vtipný. Ich pohľad odkrýva „nevidené dimenzie“ toho, čo vlastne šťastie znamená. Ocenenia: Cena Tibora Vichtu v kategórii Dokumentárny film – Juraj Lehotský za scenár Hľadanie (udelená v roku 2005)

Orig. názov: Slepé lásky
Info: Slovensko, 77 min.