Psie srdce

Psie srdce zdarma online

Čo vidíte, keď zavriete oči? Dokumentárna esej o vzťahu človeka a psa, o premenách moderného sveta, o dôležitosti intimity a snívania. Nekonvenčná vizuálna esej slávnej hudobníčky a manželky Lou Reeda Laurie Anderson, ktorá v sebe spája tak zdanlivo vzdialené témy, akými sú blízky vzťah človeka a psa a úplná strata súkromia amerických občanov po tragických udalostiach 11. septembra 2001. Svojbytná vizuálna zložka je sprevádzaná hlasom rozprávačky, ktorá spriada nitky myšlienok a dojmov, pričom tento krehký, takmer beletristický celok je  sprevádzaný pôsobivou hudbou  samotnej režisérky. Tento nesmierne citlivý dokument nabáda diváka k snívaniu a k zamysleniu sa nad vlastnou bolesťou a súkromím.

Orig. názov: Heart of a Dog
Info: USA, 75 min.