Lekcia

Lekcia zdarma online

Akú cenu má morálka? Úsporná a intenzívna sociálna dráma o učiteľke, ktorej život obráti naruby manželov dlh. Nadežda pracuje  ako učiteľka  v malom bulharskom meste. Je nespokojná v práci aj vo svojom osobnom živote. Keď v škole príde k drobnej krádeži, rozhodne sa dať svojim žiakom malú lekciu z morálky, v ktorú sama neotrasiteľne verí. No  jej  vieru  podrobí tvrdému testu dlh nezodpovedného manžela   a  táto situácia ju prinúti k húževnatému  zápasu s jediným cieľom – zachrániť rodinu. Avšak prekážky sú  tak veľké, že k ich prekonaniu bude  nutné morálku odsunúť do pozadia…

Orig. názov: Urok
Info: Bulharsko / Grécko, 111 min.