Don Giovanni zo Salzburgu – Artmax opera

Don Giovanni zo Salzburgu – Artmax opera zdarma online

Záznam Mozartovej opery na Salzburgskom festivale 2014. Nech žije sloboda! V našej dobe, kde už takmer nič nie je tabu a niet sa za čo hanbiť, je čoraz ťažšie pochopiť takú divadelnú postavu, akou je Don Giovanni. Je to práve jeho zjavná spriaznenosť, ktorá vedie k ťažko riešiteľným nedorozumeniam. Keď ho porovnáme s priemerným nemravníkom 20. storočia, Don Giovanni je romantickým hrdinom metafyzických rozmerov. Sören Kierkegaard ho považuje za živelnú silu, príbuznú Erosovi či Dionýzovi, starovekému bohu, ktorý dlhuje svoje znovuprebudenie cirkvi. Keď sa na to pozrieme z iného pohľadu, opera Don Giovanni – sa aspoň na javisku – spolieha na svet, ktorý vyjadruje svoj rešpekt pre sexualitu prostredníctvom potláčania a neznehodnocuje ju prostriedkami narušeného liberalizmu.

Orig. názov: Don Giovanni
Info: Rakúsko, 184 min.