Bohéma - Artmax opera

Bohéma - Artmax opera zdarma online

Záznam zo Salzburského festivalu s Annou Netrebko. Jednu zo svetovo najuvádzanejších opier - Bohému Giacoma Pucciniho uvidíme zo záznamu zo Salzburského festivalu, ktorý vznikol pod dirigentskou taktovkou Daniele Gattiho. Puccini a jeho libretisti hudobne a dramaturgicky spracovali príbeh Henriho Murgera, ktorý opisuje život parížskych umelcov a bohémov v románe na pokračovanie ´Sc?nes de la vie de boh?me´ z polovice 19. storočia. Jeho práca však sotva mala zápletku v pravom zmysle slova. Tak, ako vo filme, scény, obrázky a dojmy poletovali okolo diváka. Boli to momentky, prchavé obrazy zaznamenávajúce priateľstvo medzi štyrmi mladými individualistami v metropole  - Paríži: píšuceho Rodolfa, filozofujúceho Colline, maľujúceho Marcella a Schanarda, ktorý sa zaoberá hudbou. Do tejto umeleckej idylky Rodolfo predstavuje krehkú Mimi – ktorá sa však nezdá byť stavaná na bohémsky život... Hlavným cieľom talianskeho režiséra Damiana Michieletta bolo nájsť príbehu súčasnú formu a zachytiť prístup k životu dnešných mladých ľudí: tých, ktorí si stoja za svojimi vášňami, uskutočňujú svoje vízie a odvažujú sa hľadať v umení nové cesty – aj keď nakoniec zlyhajú.

Orig. názov: La bohème
Info: , 144 min.